Giải thưởng Hội chi chế biến thức ăn bổ sung cho trẻ nhỏ
1. Mở thưởng

Kết quả trúng thưởng sẽ được thông báo công khai trên trang web này và cổng thông tin "Mặt trời bé thơ - http://mattroibetho.vn/ trong vòng 05 ngày sau khi Hội thi kết thúc.

2.  Cơ cấu và giá trị giải thưởng

a) Giải do Ban giám khảo chấm   


           
b) Giải do bạn đọc bình chọn    Chú ý:

  • Mỗi bài dự thi chỉ có cơ hội trúng 1 giải thưởng: Trường hợp 1 bài trúng nhiều giải thưởng (ví dụ vừa được giải do BGK lựa chọn, vừa được giải do bạn đọc bình chọn) thì tác giả chỉ được nhận một giải thưởng có giá trị cao nhất trong số giải thưởng đã đạt được.

  • Giải thưởng có thể bằng tiền mặt hoặc hiện vật, quà tặng của nhà tài trợ hoặc bằng thẻ mua hàng, hoặc thẻ điện thoại có tổng giá trị tương đương với tiền mặt của từng giải thưởng trên.